REALIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00422863/01

NAZWA ZAMÓWIENIA:Realizacja dodatkowych zajęć dla nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’.
NUMER POSTĘPOWANIA: ZSTM.26.16.2022