Kierowca mechanik

 • Post category:Zawody

SZKOŁA BRANŻOWA

KIEROWCA MECHANIK

3 lata nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych, kategoria prawa jazdy B i C;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
  prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent uczący się w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzgle?dnieniem przepiso´w prawa pracy, zasad i przepiso´w bezpieczen´stwa i higieny pracy,
 • ergonomii, ochrony przeciwpoz˙arowej, ochrony s´rodowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdo´w;
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynnos´ci regulacyjnych i naprawczych pojazdo´w samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdo´w samochodowych.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podjęcie pracy między innymi w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego,
 • przedsiębiorstwach przewozowych,
 • przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej,
 • warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych,
 • firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy
 • umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej w branży motoryzacyjnej.

Absolwent może również kształcić się dalej w naszej szkole w Liceum dla Dorosłych, zdać maturę oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych zdobyć kwalifikacje na tytuł technika.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl