REALIZACJA DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI EGZAMINAMI CERTYFIKACYJNYMI DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM W RAMACH PROJEKTU „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00360857/01 z dnia 2022-09-22

NAZWA ZAMÓWIENIA: Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim’’.
NUMER POSTĘPOWANIA: ZSTM.26.15.2022