Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • Post category:Zawody

SZKOŁA BRANŻOWA

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

3 lata nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sprawdzania stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych;
 • wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • przeprowadzania konserwacji i przeglądów okresowych zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych;
 • sprawdzania stanu technicznego, lokalizowania i usuwania uszkodzeń w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych;
 • urządzeń diagnostycznych.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych;
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów;
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
 • placówkach handlowych.

 

Nauka trwa 3 lata i kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Uzyskany dokument zawiera opis kwalifikacji w języku polskim oraz angielskim.

Uczeń, który pomyślnie ukończy Branżową Szkołę I stopnia może również podnosić swoje kwalifikacje zawodowe kontynuując naukę w Technikum lub w Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, kończącym się egzaminem dojrzałości. Uzyskanie świadectwa maturalnego otwiera przed młodzieżą szansę starania się o przyjęcie na wyższe uczelnie wszystkich kierunków.

Przydatne informacje:

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie, kształcący się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl