Technik mechanik

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIK

SPECJALIZACJA OBRÓBKA SKRAWANIEM

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania i nadzorowania produkcji, montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń produkowanych we wszystkich rodzajach przemysłu,
 • opracowywania dokumentacji techniczno-ruchowej produkcji maszyn i urządzeń,
 • projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części maszyn i urządzeń oraz montażu i demontażu podzespołów i zespołów,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • dobierania technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia,
 • przeprowadzania konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach,
 • przeprowadzania rozliczeń kosztów i czasu naprawy.

 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
 • wszystkich zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych
 • numerycznie), naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp., a także w innych zakładach przemysłowych, mechanicznych zakładach usługowych i rzemiośle.

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik mechanik – obróbka skrawaniem zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM oraz w firmie produkcyjnej „ROZTOCZE”.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl