Technik pojazdów samochodowych

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania procesów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
 • dokonywania oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów;
 • ustalania przyczyn niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposobów ich usuwania;
 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych;
 • weryfikowania części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych;
 • kontrolowania jakości wykonywanych napraw;
 • wykonywania operacji związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
 • sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • stacjach kontroli pojazdów;
 • salonach sprzedaży pojazdów samochodowych;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl