Technik logistyk

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK LOGISTYK

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania procesu logistycznego wraz ze sporządzaniem dokumentów logistycznych,
 • ustalania należności za usługi logistyczne,
 • przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych,
 • prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami,
 • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem towarów i osób,
 • zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw,
 • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych,
 • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych,
  znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej,
 • gospodarowania opakowaniami,
 • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
 • organizowania recyklingu odpadów.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • w dziale logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych i transportowo-spedycyjnych,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupu,
 • logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
 • systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,
 • gospodarki odpadami,
 • planowania produkcji i zapasów,
 • transportu wewnętrznego.

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl