Technik elektryk

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK ELEKTRYK

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywania instalacji elektrycznych,
 • montowania układów elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • dobierania, użytkowania, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.
 • posługiwania się komputerowym oprogramowaniem narzędziowym i użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonywanej pracy,
 • instalowania i obsługiwania układów energoelektronicznych,
 • dobierania zabezpieczeń urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć,
 • wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych urządzeń elektrycznych,
 • diagnozowania stanu technicznego elementów, układów i urządzeń elektrycznych,
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń w instalacjach, układach i urządzeniach elektronicznych.

 

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetyczne,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne,
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakładach rzemieślniczych),
 • biurach projektowych,
 • placówkach zajmujących się dystrybucją maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Miejsca praktycznej nauki zawodu:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk zajęcia praktyczne będą odbywali w Zakładzie Energetycznym w Tomaszowie Lubelskim

Uprawnienia:

W klasie V, niezależnie od państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, organizowane są egzaminy dające uprawnienia dla elektryków do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV. Uprawnienia umożliwiają pracę pod napięciem przy wykonywaniu i remontach instalacji elektrycznych sieci zasilających oraz urządzeń odbiorczych. Zdobyte uprawnienia zwiększają szansę na zatrudnienie absolwenta na rynku pracy, oraz dają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl