POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, dostępną pod adresem https://www.zstm.edu.pl.    Dlatego też strona/serwis internetowy/serwer naszej szkoły zbiera tylko najistotniejsze informacje   o użytkownikach, wymagane do prawidłowego świadczenia oferowanych usług elektronicznych.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach właściciela serwisu www.zstm.edu.pl za pomocą plików Cookies, które  służą do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych podanych dobrowolnie wszystkich użytkowników strony internetowej https://zstm.edu.pl jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim  z siedzibą przy ulicy Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, e-mail: sekretariat@zstm.edu.pl, numer telefonu: 84 665 90 15.
 2. Użytkownikiem serwisu jest podmiot, na rzecz którego właściciel serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.
 3. Serwis wykorzystuje dane osobowe do prezentacji oferty lub informacji, a także do obsługi zapytań przez formularz kontaktowy.
 4. Korzystając ze strony zstm.edu.pl, kierując do nas korespondencję, w tym korespondencję elektroniczną akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności

GROMADZENIE DANYCH

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Gromadzenie danych-Informacja o plikach cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, laptop i tp.) i przeznaczone są do ułatwienia korzystania ze stron internetowych serwisu.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym np. komputerze użytkownika jak również posiadają przypisany identyfikator/numer.
 4. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach portalu internetowego, ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w portalu internetowym nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji, zebranych od użytkowników.
 5. W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy pliki cookies w celach:
 • technicznych – pozwalają one na prawidłowe działanie strony internetowej, administrowanie serwisem i zapewnienie bezpieczeństwa poprzez:
 • zapewnienie prawidłowego wyświetlanie treści w serwisie, np. w zależności od wykorzystywanego urządzenia,
 • zapamiętania decyzji użytkownika podjętych w ramach strony,
 • zapewnienie bezpieczeństwa strony internetowej np. filtry antyspamowe,
 • analitycznych – umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron.
 1. Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony   w parametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy różne ich rodzaje:
 • niezbędne do działania usług i aplikacji/umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania/zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego,
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych stron/serwisów internetowych i aplikacji,
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i późniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, itp.
 • statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu.
 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron/aplikacji/serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej: Firefox, Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości.

 1. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W przypadku braku zmian w ustawieniach i dalszego korzystania z tej strony internetowej przyjmuje się, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie wymaganych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 2. Szczegółowe informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe / rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu

Gromadzenie danych- formularz kontaktowy

Podczas korzystania z  formularzy on-line/formularzy kontaktowych znajdujących się na naszej stronie internetowej, zbierane są dane wykorzystywane do:

 • umożliwienia kontaktu naszej szkoły z Państwem przy użyciu danych kontaktowych wprowadzonych do formularzy,
 • umożliwienia skorzystania przez odwiedzającego z funkcji naszego systemu.

Rejestracja elektroniczna przekazanych danych jest niezbędna, jeżeli chcecie Państwo skorzystać z tych usług. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, dane zawarte w treści formularza, podane przez użytkownika naszej strony internetowej/serwisu internetowego, mogą umożliwić identyfikację użytkownika.

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA – formularz kontaktowy

Spełniając wymogi  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1, w skrócie: RODO,  informujemy że:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o celu oraz sposobie przetwarzania danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych  Jarosława Dąbrowskiego  z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 90 15, e-mail: sekretariat@zstm.edu.pl, reprezentowany przez Dyrektora szkoły.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną i  przetwarzaniem danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@zstm.edu.pl, pocztą tradycyjną przesyłając korespondencję na adres szkoły.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu.
 4. Podstawa prawną przetwarzania Państwa danych jest dobrowolna zgoda (art.6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy przepisów prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie. Odbiorcami danych osobowych mogą być również firmy zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Szkoły lub inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 6. Administrator będzie przechowywał (przetwarzał) Państwa dane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku z otrzymanym zapytaniem przez formularz kontaktowy w serwisie internetowym lub do czasu wycofania zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub niekompletne;
  • usunięcia swoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania w okresie jej obowiązywania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania (badania przyzwyczajeń i upodobań).
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza UE.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do skorzystania z niektórych zasobów serwisu.

SOCJAL MEDIA

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook. W związku z powyższym przetwarza dane, które pozostawiają użytkownicy odwiedzający ten profil.

Dane użytkowników profilu przetwarzane są w celu  prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o  aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności  związanej ze szkołą oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook tj. komentarze, chat, wiadomości.

 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, Administrator stosuje wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. Dokłada wszelkich starań, aby chronić użytkowników  przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w posiadaniu Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych. W siedzibie szkoły zainstalowane są zabezpieczenia fizyczne, które uniemożliwiają dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w ścisłej poufności.

Na naszych stronach mogą być umieszczane odnośniki do innych stron www. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności tych serwisów.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie,                      a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach znajdują się na stronie szkoły: www.zstm.edu.pl w zakładce RODO.