OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane osobowe.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną treścią i podpisem, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,  ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, staje się Administratorem Państwa danych osobowych.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Ewa Bundyra, kierując korespondencję tradycyjną na adres Szkoły z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: iodo@zstm.edu.pl.

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań statutowych , dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych znajdą Państwo w klauzulach zamieszczonych  poniżej.

Załączniki

Liczba załączników: 7

 • Klauzula nr 1 Ogólna klauzula informacyjna przetwarzanie danych dzieci i rodziców

  Waga: 676 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 2 monitoring wizyjny

  Waga: 494 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 3 przetwarzanie danych osobowych kontrahentów najemców

  Waga: 495 KB

  Pobierz
 • klauzula nr 4 Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji pracownika

  Waga: 503 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 5 prztwarzanie danych w zwiazku z dostępem do informacji publicznej

  Waga: 491 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 6 przetwarzanie danych uczestników postępowań o wartości poniżej 130 tys

  Waga: 981 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 7 przetw danych uczestników postepowan o wartości powyżej 130 tys

  Waga: 901 KB

  Pobierz