Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016) mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane osobowe.

W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną treścią i podpisem, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,  ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, staje się Administratorem Państwa danych osobowych.

W sprawach dotyczących Państwa praw wynikających z RODO możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Ewa Bundyra, kierując korespondencję tradycyjną na adres Szkoły z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub pisząc na adres email: zstm.iod@gmail.com.

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu obsługi przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań statutowych , dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Załączniki

Liczba załączników: 5

 • Klauzula nr 1 Ogólna klauzula informacyjna przetwarzanie danych dzieci i rodziców

  Waga: 17 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 2 monitoring wizyjny

  Waga: 22 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 3 przetwarzanie danych osobowych kontrahentów najemców

  Waga: 22 KB

  Pobierz
 • klauzula nr 4 Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji pracownika

  Waga: 16 KB

  Pobierz
 • Klauzula nr 5 prztwarzanie danych w zwiazku z dostępem do informacji publicznej

  Waga: 21 KB

  Pobierz