WYPOSAŻENIE PRACOWNI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH I PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ DLA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-MOTORYZACYJNYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM PN. „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE TOMASZOWSKIM”

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00230858/01 z dnia 2023-05-24

NAZWA ZAMÓWIENIA:Wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych i pracowni elektrycznej dla Zespołu Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim, w ramach projektu pn.: „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim.”
NUMER POSTĘPOWANIA: ZSTM.26.2.2023