Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługa pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:jako menadżer przedsiębiorstwa rolnych;

 • w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa jako przedstawiciel handlowy czołowych producentów sprzętu rolniczego na polskim rynku;
 • jako właściciel dobrze rozwijających się przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych związanych z techniką rolniczą;
 • może samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą;
 • może prowadzić własne gospodarstwo rolne.

Szkoła daje uczniom wykształcenie zawodowe i ogólne, bowiem kończy się zewnętrznym państwowym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym. Absolwent może kontynuować swoją edukację na wyższych uczelniach.

Przydatne informacje:

Program nauczania w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zawiera, oprócz przedmiotów ogólnokształcących, następujące przedmioty zawodowe:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • organizacja pracy i działalność gospodarcza w branży mechaniczno-rolniczej,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • maszyny rolnicze,
 • pojazdy rolnicze,
 • obróbka materiałów,
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B i T,
 • eksploatacja maszyn i pojazdów rolniczych,
 • naprawa maszyn i pojazdów rolniczych,
 • zajęcia praktyczne.

Miejsca praktycznej nauki zawodu

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa zajęcia praktyczne będą odbywali na warsztatach szkolnych przy ZSTM.

Zaświadczenie lekarskie

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl