KONKURS WIEDZY O PRAWIE PRACY

W dniu 23.11.2023 r. w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy. Zadaniem konkursowym dla uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składał się z 25 pytań.
Szkolny Komitet Konkursowy na etapie eliminacji szkolnych wyłonił dwóch laureatów , którzy będą reprezentować szkołę na etapie regionalnym w Lublinie są to KONRAD BODYS i NATALIA LIS.
Serdecznie dziękuję uczniom za przygotowanie się do konkursu i uczestnictwo, składam również serdeczne podziękowania członkom Szkolnego Komitetu Konkursowego w osobach Pań Barbary Gołąb oraz Ewy Żółkiewskiej za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu.

Przewodnicząca Szkolnego Komitetu Konkursowego
Barbara Dewódzka