Technik handlowiec

 • Post category:Zawody

TECHNIKUM

TECHNIK HANDLOWIEC

5 lat nauki

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;
 • sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Towar jako przedmiot handlu
 2. Organizacja i techniki sprzedaży
 3. Obsługa klientów
 4. Marketing w działalności handlowej
 5. Język angielski w działalności handlowe.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Pracowania sprzedaży
 2. Firma handlowa

Perspektywy zatrudnienia – technik handlowiec – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. zaopatrzenia

MIEJSCA PRACY:

 • własna działalność gospodarcza
 • dział marketingowy firmy handlowej
 • dział obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec wykonuje swoje zadania zawodowe na różnych stanowiskach pracy.
Merchandiserzy – dbają o właściwą ekspozycję i promocję towarów, zatrudniani są zwłaszcza w dużych placówkach detalicznych.
Referenci/asystenci handlowi ds. zaopatrzenia organizują, w przedsiębiorstwach handlowych lub produkcyjno-usługowych zaopatrzenie w potrzebne towary, materiały lub surowce do produkcji.
Referenci/asystenci ds. sprzedaży organizują sprzedaż towarów i usług w firmach handlowych lub sprzedaż wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pracownicy o dłuższym stażu pracy i wyższych kompetencjach awansują na stanowiska kupców, specjalistów ds. zaopatrzenia lub sprzedaży. Pracując w dziale obsługi klienta, handlowcy koncentrują się na działaniach marketingowych firmy związanych ze sprzedażą.
Akwizytorzy, będący pośrednikami pomiędzy firmą, którą reprezentują (producent, hurtownik), a klientem, prezentują ofertę handlową oraz zbierają zamówienia.

Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników.

W pracy przedstawiciela handlowego przydatne są umiejętności menedżerskie:

znajomość podstaw psychologii i socjologii (wyczucie intencji drugiego człowieka),
matematyki (wystawianie rachunków za towar, usługę),
prawa i ekonomii.

Niezbędne są również takie cechy jak:

 • uprzejmość,
 • takt,
 • umiejętność słuchania i panowania nad sobą,
 • inteligencja emocjonalna,
 • łatwość wypowiadania się na piśmie,
 • dobra znajomość terminologii urzędowej.

Każdy uczeń, chcący kształcić się w zawodzie, musi dołączyć do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r Dz. U. Nr 120, poz. 767), który orzeka o braku przeciwwskazań do wykonywania konkretnego zawodu. Owe przeciwwskazania są inne dla różnych zawodów, a więc jeśli uczeń będzie starać się o przyjęcie do klas pierwszych w różnych zawodach, powinien powiadomić o tym lekarza, który uwzględni to w swoim orzeczeniu.

Wszelkie istotne informacje dotyczące terminarza rekrutacji, niezbędnych dokumentów oraz zaświadczeń lekarskich, opisów zawodów, oraz naszej szkoły znajdziecie na stronie zstm.edu.pl