POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY

Dnia  16.11.2022r. w naszej szkole odbyły się eliminacje  szkolnego konkursu  WIEDZY O PRAWIE PRACY i BHP DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”.
Cel konkursu   to popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy.  Zadaniem konkursowym dla uczestników było  udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składał się z 25 pytań.
Szkolny Komitet Konkursowy  na etapie  eliminacji szkolnych  wyłonił  dwóch  laureatów , którzy będą reprezentować  szkołę na etapie regionalnym  w  Lublinie są to Wiktoria Jurkiewicz i Natalia Lis .
Serdecznie dziękuję uczniom za przygotowanie się do konkursu i uczestnictwo, składam również  podziękowania  członkom  Szkolnego  Komitetu  Konkursowego  w  osobach Barbara Gołąb,  Ewa Żółkiewska za przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego  etapu konkursu.

                                   Opiekun młodzieży i Przewodnicząca Szkolnego  Komitetu Konkursu

                                                                                              Barbara Dewódzka