VI EDYCJA TURNIEJU TECHNICZNO-MOTORYZACYJNEGO

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VI edycji Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego pod patronatem Starosty Tomaszowskiego.
Turniej jest trzyetapowy. Podstawowe warunki konkursu określono w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim https://zstm.edu.pl/
W I etapie szkoły wyłonią uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów wielokrotnego wyboru (np. testów zamieszczonych na stronie Zespołu Szkól Techniczno-Motoryzacyjnych https://zstm.edu.pl/
Do II etapu można zgłosić maksymalnie 3 uczniów z jednej szkoły podstawowej.
Nazwiska uczniów zakwalifikowanych przez szkołę do II etapu oraz nazwiska ich opiekunów merytorycznych, którzy przygotowują i towarzyszą uczniom w dalszych etapach turnieju, prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 14 kwietnia 2023 r.
Zgłoszenie (scan wypełnionego formularza) należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zstm.edu.pl
Zakwalifikowani uczniowie dostarczą w dniu 21 kwietnia 2023r. podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych klauzulę udzielenia zgody (załącznik nr 1).
Formularz zgłoszeniowy i klauzulę można pobrać ze strony internetowej szkoły.
Półfinał i finał(II i III etap turnieju) odbędzie się w piątek 21 kwietnia 2023r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 5. Porządek turnieju zostanie podany szkołom po przesłaniu zgłoszenia.