PROJEKT „WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W POWIECIE TOMASZOWSKIM”

  • Post category:Projekty

Projekt „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 12.4 kształcenie zawodowe.

W ramach zadania 4 – „Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień” realizowane są szkolenia:

  1. Prawo jazdy kat. B; pierwsza grupa kończy zajęcia praktycznej nauki jazdy, grupa druga zrealizowała zajęcia teoretyczne, w styczniu rozpocznie się część praktyczna nauki jazdy.
  2. Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D; dwie grupy zrealizowały szkolenie, kolejne dwie grupy rozpoczną kurs na początku stycznia 2023 r.
  3. Operator koparko-ładowarki kl. III; pierwsza grupa po zakończonych zajęciach teoretycznych realizuje zajęcia praktyczne na placu ćwiczeniowym w Dąbrowie Tomaszowskiej. Rozpoczęcie zajęć grupy drugiej zostało zaplanowane na 23 stycznia 2023 r.
  4. Prawo jazdy k. T; pierwsza grupa ukończyła zajęcia teoretyczne, aktualnie realizowane są zajęcia praktycznej nauki jazdy.
  5. Kurs spawacz (MIG, MAG, TIG); pierwsza grupa ukończyła zajęcia teoretyczne, aktualnie realizowane są zajęcia praktycznej. Rozpoczęcie zajęć grupy drugiej zostało zaplanowane na 11 stycznia 2023 r.

W styczniu rozpocznie się realizacja kolejnych szkoleń dla uczniów i nauczycieli.