RUSZA REKRUTACJA NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROGRAMU FERS

Wszystkich zainteresowanych uczniów klas III oraz IV kształcących się w zawodach Technik Logistyk, Technik Mechanik oraz Technik Pojazdów Samochodowych zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000074504. Przedsięwzięcie jest realizowane przez naszą szkołę w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.

Głównym założeniem projektu jest udział uczniów w zagranicznej mobilności zawodowej. W jej ramach uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach oraz program edukacyjno-kulturowy. Przed samym wyjazdem odbędą oni szereg szkoleń przygotowawczych, które pozwolą na intensyfikację rozwoju w czasie samej mobilności. Partnerem projektu jest grecka organizacja Olympus Education Services, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Mobilność w ramach projektu odbędzie się od 7 do 17 maja 2024 roku (+ dni przeznaczone na podróż.

Rekrutacja została podzielona na poszczególne etapy w ramach, których realizowane będą poszczególne działania, które są następującej:
Od 15.01.2024 (08.00) do 26.01.2024 (14.00) – Przyjmowanie zgłoszeń
29.01.2024 – Ogłoszenie wyników rekrutacji
30.01.2023 (08.00) do 02.02.2024 (14.00) – procedura odwoławcza (przyjmowanie ewentualnych odwołań)
02.02.2024 (14.00 – 16.00) – rozpatrzenie ewentualnych odwołań
05.02.2024 – ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji
09.02.2024 – początek szkoleń przygotowawczych i dalszych działań projektowych.

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z dokumentacją rekrutacyjną i złożeniem odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie u koordynatora projektu, którym jest Pani Małgorzata Parnicka-Kubka. Wszystkie dokumenty można znaleźć poniżej w formie załączników, a także w Sekretariacie szkoły.

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000074504 jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 2 – Regulamin mobilności zagranicznej
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna