UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW STYPENDYSTOM PREZESA RADY MINISTRÓW

 

W dniu 20 lutego 2023 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, uczelni wyższych, parlamentarzyści z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.
Stypendyści odebrali dyplomy z rąk posła na sejm RP Kazimierza Chomy, wojewody lubelskiego Lecha Sprawki oraz lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk.
Na rok szkolny 2022/2023 Premier Mateusz Morawiecki przyznał 313 stypendiów wyróżniającym się uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego,  którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie, w tym w szczególności na szczeblu międzynarodowym oraz ogólnopolskim w roku szkolnym 2021/2022.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymali: Krzysztof Trześniowski z klasy IVG, zawód – technik pojazdów samochodowych i Natalia Wróbel z klasy IV L, zawód – technik logistyk.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.