VII EDYCJA TURNIEJU TECHNICZNO-MOTORYZACYJNEGO

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim zaprasza uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w VII edycji Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego pod patronatem Starosty Tomaszowskiego.
Turniej jest trzyetapowy. Podstawowe warunki konkursu określono w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim https://zstm.edu.pl/
W I etapie szkoły wyłonią uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa zorganizowanego we własnym zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów wielokrotnego wyboru (np. testów zamieszczonych na stronie Zespołu Szkól Techniczno-Motoryzacyjnych https://zstm.edu.pl/)
Do II etapu można zgłosić maksymalnie 3 uczniów z jednej szkoły podstawowej.
Nazwiska uczniów zakwalifikowanych przez szkołę do II etapu oraz nazwiska ich opiekunów merytorycznych, którzy przygotowują i towarzyszą uczniom w dalszych etapach turnieju, prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do dnia 8 marca 2024 r. na adres:
Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
ul. Żwirki i Wigury 7; 22-600 Tomaszów Lubelski
Zgłoszenie można przesyłać także pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zstm.edu.pl

Zakwalifikowani uczniowie dostarczą, w dniu 15 marca 2024 r., podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych klauzulę udzielenia zgody (załącznik nr 1). Formularz zgłoszeniowy i klauzulę można pobrać ze strony internetowej szkoły (https://zstm.edu.pl/).
Półfinał i finał ( II i III etap turnieju) odbędzie się w piątek 15 marca 2024 r. w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 5. Informacja o harmonogramie zmagań finałowych turnieju przesłana będzie do nauczyciela – opiekuna uczniów zgłoszonych do turnieju.