EGZAMIN ZAWODOWY ZIMA 2024

Egzamin zawodowy  2024 ZIMA

pisemny

10.01.2024
Sala Godz. Kwalifikacja Klasa Liczba zdających Sala Godz. Kwalifikacja Klasa Liczba zdających
26 800 ELE.02 V L 1 27 800 MOT.06 V S 12
MEC.05 V M 2 1000 MOT.06 V S 5
SPL.01 IV L 1 ELE.05 V L 7
1000 MEC.09 V M 9 1200 ELE.05 V L 7
1200 MEC.09 V M 9 ELE.05 abs 1
1500 TDR.01 abs 1 SPL.04 V L 4
1500 SPL.04 V L 11

praktyczny

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu/czas trwania Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali Liczba zdających
1. MOT.06 d/120 09. 01. 2024 900 Sala 21 17/V S+ 1 abs
2. ELE.05 d/180 09. 01. 2024 900 Sala 15 14/V L
3. SPL.01 d/120 09. 01. 2024 900 Sala 39 7/IV L+ 2/V L
4. SPL.04 d/120 09. 01. 2024 1300 Sala 15 15/V L
5. TDR.01 d/120 09. 01. 2024 900 Sala 36 4/abs
6. MEC.09 dk/120 18. 01. 2024 800, 1200 Sala 27 18/V M
7. MEC.05 w/120 12. 01. 2024 1600 Sala 1 1/abs

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji 2024 ZIMA:

27 marca 2024 r.

Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji 2024 ZIMA: 8 kwietnia 2024 r.

Termin przekazania dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą naukę 26. 04. 2024: 24 maja 2024 r.