EGZAMIN ZAWODOWY STYCZEŃ – LUTY 2023

Egzamin zawodowy 01/02 2023 r.

Pisemny

10.01.2023
Godz. Sala Kwalifikacja Klasa Liczba zdających Sala Kwalifikacja Klasa Liczba zdających
800 26 ELE.05 IV h 9 27 MOT.06 IV g 12
1000 ELE.05 IV h 8 MOT.06 IV g 12
1200 MEC.05 abs 1 ELE.02 IV h 5
MOT.02 abs 4 MOT.05 IV g 4
TDR.01 abs 1 MEC.05 IV k 1
SPL.01 IV L 1
1500 SPL.04 IV t 9 MEC.09 IV k 11
1700 SPL.04 IV t 8 MEC.09 IV k 11
 

 

Praktyczny 

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Forma (model) egzaminu/czas trwania Data egzaminu Godzina rozpoczęcia egzaminu Numer sali Liczba zdających
1. MOT.06 d/120 09. 01. 2023 900 Sokolnia 24/III g
2. ELE.05 d/180 09. 01. 2023 900 Sokolnia 17/IV h
3. TDR.01 d/120 09. 01. 2023 900 Sokolnia 3/abs
4. SPL.01 d/120 09. 01. 2023 900 Sala 40 7/IV L
5. SPL.04 d/120 09. 01. 2023 1300 Sala 21 17/IV t
6. ELE.02 w/180 12. 01. 2023 1700 Sala 17 1/IV h
7. MEC.09 dk/120 17. 01. 2023 800, 1200 Sala 27 22/IV k

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji styczeń – luty 2023:  31 marca 2023 r.

Termin przekazania certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji styczeń-luty 2023: 7 kwietnia 2023 r.

Termin przekazania dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą naukę 28. 04. 2023: 26 maja 2023 r.