POWRÓT DO GRECJI

Po dwuletniej przerwie wracamy do Grecji! Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2023/2024 30 uczniów pod opieką trzech nauczycieli wyjedzie na zagraniczne praktyki zawodowe. Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.

W ramach dwutygodniowej mobilności uczniowie realizować będą 80-godzinny program praktyk zawodowych w greckich przedsiębiorstwach oraz program edukacyjno-kulturowy. Przed samym wyjazdem odbędą oni szereg szkoleń przygotowawczych, które pozwolą na intensyfikację rozwoju w czasie samej mobilności. Partnerem projektu jest grecka organizacja Olympus Education Services, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

Jeżeli chodzi o główne cele projektu to są one następujące:

  • Rozwój potencjału zawodowego 30 uczniów kształcących się w 3 różnych zawodach.
  • Rozwój umiejętności językowych wśród 30 uczniów oraz 3 nauczycieli.
  • Zdobycie przynajmniej 3 nowych partnerów zagranicznych i wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń z tymi podmiotami.
  • Wzrost mobilności międzynarodowej wśród uczniów naszej szkoły.
  • Budowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw społecznych.

Tak jak wspomniano w działania zaangażowanych zostanie 30 uczniów z trzech zawodów – Technik Logistyk, Technik Mechanik oraz Technik Pojazdów Samochodowych. Dzięki udziałowi w projekcie nabędą oni przede wszystkim szereg umiejętności zawodowych oraz językowych, które w przyszłości pozwolą im wyróżnić się na polskim i europejskim rynku pracy. Zdobędą oni także cenną wiedzę i doświadczenie wynikające z pracy w realnym środowisku pracy, w firmie związanej z kształconym przez siebie zawodem.Będzie to rozwój niewątpliwie bardziej intensywny, gdyż wykonywanie zadań praktycznych w warunkach warsztatowych nie wpływa pozytywnie na rozwój wielu cennych postaw i zachowań, takich jak umiejętność pracy pod stresem,odpowiedzialność za rezultaty swoich pracy, asertywność, priorytetyzacja zadań. Poza aspektem zawodowym, uczniowie rozwiną się także pod kątem personalnym i społecznym. Rozwiną cenione na rynku pracy umiejętności miękkie, ale także wykształcą u siebie takie postawy jak tolerancja, zrozumienie dla odmienności kulturowej czy ciekawość świata. Atrybuty świadomego i aktywnego obywatela – Polaka i Europejczyka.

Projekt „Zagraniczne staże zawodowe szansą na rozwój uczniów” nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000074504jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.