KOMUNIKAT DYREKTORA CKE Z 6 GRUDNIA 2022

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
3. MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4. SPL.01 Obsługa magazynów kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. SPL.04 Organizacja transportu kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.