MATURA POPRAWKOWA

Maturzysto! Jeżeli w terminie głównym lub dodatkowym egzaminu maturalnego w 2022 r. (w maju lub w czerwcu) nie zdałeś(-łaś) egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, możesz poprawić swój wynik w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r.

Warunkiem przystąpienia do matury w terminie poprawkowym jest złożenie wypełnionego formularza (Załącznik nr 7) do dyrektora Twojej szkoły lub OKE – odpowiednio do tej osoby, do której składałeś(-łaś) deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego – najpóźniej 12 lipca 2022 r. Załącznik można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE Kraków w zakładce „Dla uczniów i absolwentów” – „Deklaracje” – „Egzamin Maturalny” – „Załącznik Nr 7”.
Podpisany formularz może zostać przekazany bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila na adres: zs4@list.pl). W temacie podaj: imię i nazwisko – deklaracja na maturę poprawkową. Telefonicznie upewnij się czy deklaracja dotarła, bo może się zdarzyć, że wyląduje w Spamie.