LAUREAT i FINALISTA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZAWODOWEJ „ROK PRZED DYPLOMEM”

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, odbyła się dnia 27.05.2024 r. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.
Adresatami Olimpiady byli uczniowie klas IV techników. Olimpiada organizowana jest jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim.
Zawody I stopnia to zawody szkolne organizowane w szkołach uczestników Olimpiady. Do zawodów II stopnia. Z naszej szkoły zakwalifikowano razem 12 uczniów kształcących się w zawodach i kwalifikacjach: technik elektryk (ELE.05), technik logistyk (SPL.04), technik mechanik (MEC.09), technik pojazdów samochodowych (MOT.06).
22 marca 2024 roku odbył się regionalny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. W pięciu ośrodkach regionalnych, do II etapu przystąpiło 461 uczniów z 177 zespołów reprezentujących 59 szkół technicznych zlokalizowanych w 10 województwach. W przygotowanie uczniów do Olimpiady zaangażowało się około 190 nauczycieli przedmiotów zawodowych.
23 kwietnia 2024 roku, w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej odbył się III etap (finał) Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, w którym uczestniczyło 143 uczniów, reprezentujących 57 szkół technicznych z 10 województw.
Z naszej szkoły, Szymon Niedużak z klasy IVs otrzymał tytuł Laureata Olimpiady, a Mikołaj Lipski z klasy IVs został Finalistą Olimpiady w zawodzie technik pojazdów samochodowych.
Nauczyciel – opiekun uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych był Henryk Grzesiński.
Olimpiadę honorowym patronatem objęli: Minister Edukacji i Nauki, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin, Rektor Politechniki Lubelskiej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, PKP Intercity, Fundacja VCC.
Gratulujemy uzyskanych wyników!