STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczennica Natalia Wróbel z klasy V L uzyskała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego z projektu„Lubelska kuźnia talentów 2023-2024”
Celem projektu „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” jest rozwijanie wiedzy i umiejętności specyficznych, motywowanie i wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego oraz wspieranie twórczego myślenia uczniów zdolnych uczęszczających do szkół zawodowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno- ekonomicznej. Wsparcie, które Natalia uzyskała pozwoli jej na zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju osobistego i edukacyjnego. Opiekunem merytorycznym jest nauczycielka Renata Tor
Projekt ten realizowany jest przez Województwo Lubelskie w ramach działania 10.4 Kształcenie Zawodowe, Priorytetu X, lepsza edukacja.