KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 4 września 2023 r.
 1. Zimowa przerwa świąteczna
 • 23 – 31 grudnia 2023 r.
 1. Zakończenie pierwszego półrocza (semestru)
 • w klasach maturalnych – 15 grudnia 2023 r.
 • pozostałe klasy – 19 stycznia 2024 r.
 1. Ferie zimowe
 • 29. 01. 2024 r. – 11. 02. 2024 r.
 1. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 28. 03. 2024 r. – 02. 04. 2024 r.
 1. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) maturalnych
 • 26 kwietnia 2024 r.
 1. Egzamin maturalny

– część ustna

 • 11 – 16 maja 2024 r.
 • 20 – 25 maja 2024 r.

– część pisemna

 • 7 maja 2024 r. język polski – pp,
 • 8 maja 2024 r. matematyka – pp,
 • 9 maja 2024 r. język angielski – pp.
 • pozostałe terminy egzaminu zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 1. 9. Egzamin zawodowy – formuła 2019
 • sesja 1. 2024 ZIMA
 • część pisemna 10  – 15 stycznia 2024 r.
 • część praktyczna model  „d”: 09 stycznia 2024 r.
 • część praktyczna model „dk”, „w”: 09 – 20 stycznia 2024 r.

 

 • sesja 2. 2024 LATO
 • część pisemna 4 – 10 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „d”:  03 czerwca 2024 r.
 • część praktyczna model „dk”, „w”: 03 – 19 czerwca 2024 r.

 

 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 21 czerwca 2024 r.
 1. Ferie letnie
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.
 1. Dodatkowe dni wolne
Szkoły Wolne dni
Dni przed i po świętach Egzamin zawodowy Matura
Technikum, Liceum dla Dorosłych 13. 10. 2023

02, 03. 11. 2023

02. 05. 2024,

31. 05. 2024,

09. 01. 2024, 04. 06. 2024 7, 8, 9. 05. 2024
Szkoła Branżowa I stopnia 13. 10. 2023

02, 03. 11. 2023

02. 05. 2024,

31. 05. 2024,

09. 01. 2024, 04. 06. 2024 7, 8, 9. 05. 2024