TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

EGZAMIN POPRAWKOWY SIERPIEŃ 2023
28. 08. 2023, (poniedziałek)

  1. Matematyka, chemia godz. 900, sala 16
  2. Historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości godz. 9.00, sala 15
  3. Podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny mechaniczny, technologia obróbki skrawaniem, organizacja procesów produkcji godz. 9.00, sala 7

29. 08. 2023, (wtorek)

  1. Język polski godz. 9.00, sala 15
  2. Fizyka godz. 9.00, sala 16
  3. Język niemiecki godz. 9.00, sala 7

30. 08. 2023, (środa)

Język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym godz. 9.00, sala 16