SUKCESYWNY ZAKUP PALIW PŁYNNYCH

NUMER POSTĘPOWANIA: ZSTM.26.19.2022

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych, oraz urządzeń mechanicznych
będącego własnością Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim.