STYPENDIA MOTYWACYJNE „DOBRY START”

10 listopada 2022 roku 23 wyróżnionych uczniów klas patronackich uczących się w zawodach technik mechanik –  specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających otrzymało stypendia motywacyjne ufundowane przez Fundację Parasol Roztocza.
Uczniowie klas pierwszych i drugich – dojeżdżający do szkoły – objęci zostali stypendium „Dobry Start”. Stypendium zostało przyznane 18 uczniom szkoły branżowej I st. i 26 uczniom technikum.
Dyplomy wyróżnionym uczniom wręczyli Pani Wioletta Kozyra – Prezes Fundacji Parasol Roztocza, Pan Marek Harbuz – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny i Pan Janusz Joniec – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych.