STYPENDIA MOTYWACYJNE

Uczniowie klas III i IV technikum w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk oraz klas II i III szkoły branżowej I stopnia w zawodzie: kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych odebrali z rąk Pana Mateusza Żymiełko – Dyrektora Operacyjnego Grupy Oscar, Pana Andrzeja Bulicza – Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Pana Janusza Jońca Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych i Pani Justyny Adamowskiej – Grupa Oscar stypendia motywacyjne przyznane w Programie Stypendialnym „Oscar – Najlepsi zawsze z nami” prowadzonym przez Fundację Społeczno – Gospodarczą Oscar z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.