KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 1 września 2022 r.
 1. Zimowa przerwa świąteczna
 • 23 – 30 grudnia 2022 r.
 1. Zakończenie pierwszego półrocza (semestru)
 • w klasach maturalnych – 16 grudnia 2022 r.
 • pozostałe klasy – 03 luty 2023 r.
 1. Ferie zimowe
 • 16. 01. 2023 r. – 29. 01. 2023 r.
 1. Wiosenna przerwa świąteczna
 • 06. 04. 2023 r. – 11. 04. 2023 r.
 1. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) maturalnych
 • 28 kwietnia 2023 r.
 1. Egzamin maturalny

– część ustna

 • 10 – 23 maja 2023 r.

– część pisemna

 • 4 maja 2023 r. język polski – pp,
 • 5 maja 2023 r. matematyka – pp,
 • 8 maja 2023 r. język angielski – pp.
 • pozostałe terminy egzaminu zgodnie z harmonogramem podanym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe
 • sesja styczeń – luty 2023 r.
 • część pisemna 10 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna model „d” 09 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna od 09 stycznia do 21 stycznia 2023 r.
 • sesja czerwiec – lipiec 2023 r.
 • część pisemna 02 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna model „d” 01 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna od 01 czerwca do 18 czerwca 2023 r.
 1. 9. Egzamin zawodowy – formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe
 • sesja styczeń – luty 2023 r.
 • część pisemna 10 – 14 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna model  „d”: 09 stycznia 2023 r.
 • część praktyczna model „dk”, „w”: 09 – 21 stycznia 2023 r.
 • sesja czerwiec – lipiec 2023 r.
 • część pisemna 2 – 7 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna model „d”:  01 czerwca 2023 r.
 • część praktyczna model „dk”, „w”: 01 – 18 czerwca 2023 r.

 

 1. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 23 czerwca 2023 r.
 1. Ferie letnie
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.
 1. Dodatkowe dni wolne
Szkoły Wolne dni
Dni przed i po świętach Matura
Technikum, Liceum dla Dorosłych 14. 10. 2022, 31. 10. 2022, 22. 12. 2022, 02. 05. 2023, 09. 06. 2023 4, 5, 8. 05. 2023
Szkoła Branżowa I stopnia 14. 10. 2022, 31. 10. 2022, 22. 12. 2022, 02. 05. 2023, 09. 06. 2023